Wydarzenia i informacje

List do Naszego Dziennika

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Oddział w Łodzi
ul. Kopcińskiego 1/3
90-242 Łódź
Regon: 471496619
NIP: 7251466306 
 

Pani Redaktor Naczelna
Ewa Sołowiej
 
Pani Redaktor!
 
Z uwagą przeczytaliśmy list - apel, jaki został skierowany do Generała Zakonu Redemptorystów, Ojca Josepha Tobina, przez elitę katolicką naszego kraju. Podzielamy zawarte w nim oceny i konkluzje.

Nagonka na Radio Maryja i osobiście na Ojca Tadeusza Rydzyka budzi nasz niepokój o stan i kondycję etyczną krajowych mediów i środowiska dziennikarzy. Wysuwanie najcięższych zarzutów na podstawie niezweryfikowanych przez prokuraturę dokumentów, w tym przypadku taśm, jest typową akcją na zamówienie. Czyją? Odpowiedź jest prosta, bo wystarczy przejrzeć tytuły gazet i tygodników "zatroskanych" o Kościół w Polsce i świadomość katolików deformowaną rzekomo przez Radio Maryja. 

Z niesmakiem przeczytaliśmy też list "polskich katolików, świeckich i duchownych" zamieszczony w "Gazecie Wyborczej" z 14 lipca, z boleścią opowiadających o swoich doznaniach z powodu "pogardliwych i antysemickich wystąpień reprezentanta naszego Kościoła". Czy na pewno chodzi o ten sam rzymskokatolicki Kościół? Gdzież byli Ci Państwo, gdy obrażano Polski Naród w ponadnarodowych mediach?

Wyrażamy nadzieję, że Prawda szybko wyjdzie na jaw!
 
Z wyrazami szacunku
Zygmunt Chabowski
Przewodniczący Zarządu OŁ KSD


Łódź, 17 lipca 2007 r.