Węgrzy pamiętają o bł. ks. J. Popiełuszce. “Jego postać stała się dla nas symbolem. To apostoł wolności i męczennik niepodległości”

Uroczystość poświęcona błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce odbyła się w poniedziałek w Domu Dialogu w Budapeszcie z udziałem przedstawicieli władz węgierskich, przyjaciela księdza Popiełuszki, ks. Józefa Maja, oraz ambasadora Polski Jerzego Snopka.

Uczestnicy dzielili się osobistymi wspomnieniami o błogosławionym, a także rozważali, jaką rolę odegrał w polskim społeczeństwie, i jakie jest dzisiejsze znaczenie jego postaci.

Jak podkreślił sekretarz stanu w ministerstwie obrony Węgier Szilard Nemeth w liście przesłanym do uczestników spotkania, ksiądz Popiełuszko jest także bohaterem Węgier, gdyż jego tragedia wplata się w “XX-wieczną kalwarię Europy Wschodniej, a więc także Węgier”.

“Postać Popiełuszki stała się już dla nas symbolem. Jako rzecznik prawdy dostępnymi sobie środkami, siłą słów, śmiał przeciwstawić się nieludzkiemu systemowi komunistycznemu i nawet w najciemniejszych czasach miał odwagę bronić Kościoła i jego nauk” – zaznaczył Nemeth.

Określając księdza Popiełuszkę jako “apostoła wolności i męczennika niepodległości” Nemeth podkreślił, że jego niewzruszona postawa moralna “jest dziś dla nas wzorem”.

Sekretarz stanu do spraw Kościołów, kontaktów z mniejszościami narodowymi i pomocy dla prześladowanych chrześcijan w kancelarii premiera Węgier Miklos Soltesz przypomniał, że węgierski rząd podjął decyzję o postawieniu ks. Popiełuszce pomnika w Budapeszcie. Jak powiedział, przesłanie tego pomnika będzie następujące: “Jeśli jesteśmy wreszcie wolni i możemy żyć jak chrześcijanie, to trzeba tego bronić, ale też nie bagatelizujmy tego okresu ani w Polsce, ani na Węgrzech(). Na wszystkich spoczywa odpowiedzialność” ochrony tej wolności, dla której tyle uczynili bł. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II i wielu innych ludzi.

Ks. Maj przypomniał działalność ks. Popiełuszki, podkreślając, że jego posługa wśród robotników zaczęła się od pielgrzymek na Jasną Górę, ale w mszach za Ojczyznę uczestniczyli już także ludzie z innych środowisk, a wreszcie zaczął asystować w sprawach organizacyjnych wszystkich środowisk gromadzących się na tych mszach.

“Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest symbolem moralnego zaangażowania się duchowieństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej z końca XX wieku” – podkreślił.

Wspomnieniami o ks. Popiełuszce, m.in. z udziału we mszy za Ojczyznę oraz w jego pogrzebie, podzielił się z zebranymi ambasador Snopek. Ocenił, że ks. Popiełuszko, tak jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski i inni, jest “jednym z ojców naszej niepodległości”, ponieważ “ojcowie naszej niepodległości to również ci, którzy przyczynili się w tak wielkim wymiarze, w tak niezwykły sposób do odzyskania jej po raz drugi w 1989 roku”.

W spotkaniu, które poprowadziła dyrektorka Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, uczestniczył też autor książki “Jerzy Popiełuszko. Życie i męczeństwo” Imre Molnar. Na spotkaniu przypomniano, że ks. Popiełuszko ma już pomnik, ulicę swego imienia i tablicę na wyspie Csepel w granicach Budapesztu.

Na poniedziałkową uroczystość, którą zorganizował Instytut Polski w Budapeszcie i ambasada RP, przywieziono z Polski relikwie bł. Jerzego Popiełuszki.

za:www.stefczyk.info