Dyrektywy śmierci

Parlament Europejski przygotowuje nową ideologiczną rezolucję wzywającą do rozszerzenia dostępu do aborcji, edukacji seksualnej i uprzywilejowania środowisk lgbt. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego „w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE a zdrowie kobiet” był już omawiany na posiedzeniach komisji praw kobiet oraz rozwoju.

Zgłoszone poprawki staną się jeszcze przedmiotem pracy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Parlament Europejski natomiast ma się zająć sprawozdaniem i rezolucją 23 czerwca. W uzasadnieniu rezolucji podkreśla się, że sprawozdanie to powstaje „w czasie, gdy pogarsza się sytuacja i następuje regres w zakresie praw kobiet”. Pod tym pojęciem kryje się aborcja na życzenie. Europoseł Jadwiga Wiśniewska zwraca uwagę, że w wielu rezolucjach i dokumentach PE zamieszcza się zapisy dotyczące tzw. prawa reprodukcyjnego, aborcji jako prawa człowieka, a także edukacji seksualnej dzieci oraz promocji lgbt. – Niestety, ta ideologia rozlewa się również na rezolucje czy dokumenty powstające w różnych komisjach Parlamentu – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”. Ubolewa, że Parlament Europejski stał się narzędziem środowisk lewicowo-liberalnych do narzucania praw uderzających w fundamenty naszej cywilizacji.

za:naszdziennik.pl