Łódź: 35 rocznica wizyty Jana Pawła II w Łodzi

Dzień 13 czerwca 1987 zapisał się jako historyczny i największy w powojennej historii miasta. Następca Świętego Piotra – nasz rodak – Jan Paweł II odwiedził Łódź, w trakcie swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny.

Jako wyraz pamięci o 35 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Łodzi, kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie znajdującą się na budynku Urzędu Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 104 złożył wiceprezydent miasta Adam Wieczorek w towarzystwie przedstawiciela Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ks. kan. Pawła Lisowskiego.

Jednodniową wizytę Jana Pawła II w Łodzi w 1987 roku wypełniły spotkania ze środowiskiem akademickim w łódzkiej katedrze i z pracownikami zakładów Uniontex. Głównym punktem wizyty było spotkanie z wiernymi na lotnisku Lublinek i udzielenie Pierwszej Komunii Świętej grupie dzieci. Na płycie lotniska czekało ponad 1,2 mln pielgrzymów. Wielu przybyło już dnia poprzedniego i nocowało pod gołym niebem. Papież przyleciał do Łodzi po wizycie w Częstochowie. Helikopter wylądował na płycie lotniska punktualnie o godz. 9:45. Podczas mszy do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 1556 dzieci. Z rąk Papieża Komunię Świętą otrzymało około 100 dzieci.

Na ulicach Łodzi tłumy łodzian witały Ojca Świętego, a on odwzajemniał się błogosławiąc wiernych na trasie przejazdu. Po obiedzie i krótkim odpoczynku w Pałacu Biskupim Ojciec Święty udał się do łódzkiej katedry na spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury. W programie łódzkiej wizyty nie była przewidziana homilia. Papież, jak to miał w zwyczaju, lubił zaskoczyć i sam przemówił do przedstawicieli łódzkiej inteligencji. - Nie było przewidziane moje słowo. Nie jest w programie. Może nawet w ten sposób napytam sobie kłopotów z organizatorami mojego pobytu (…) niech Pan Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił w czasie tej podróży Papieża do Polski dzień łódzki – powiedział Papież. Jan Paweł II poświęcił znajdujące się w łódzkiej katedrze epitafium poświęcone biskupowi Michałowi Klepaczowi. Ojciec Święty przekazał też dar dla Kościoła Łódzkiego - antyczną monstrancję. Po spotkaniu w katedrze Papież udał się do zakładów Uniontex, w których przemawiał do kilku tysięcy pracujących tam kobiet. - Chleb jako wyraz i symbol ludzkiej pracy nabiera szczególnej wymowy tutaj - w polskiej Łodzi, która rozrosła się w krótkim czasie z małej niegdyś osady w wielkie, prawie że milionowe miasto. Polskie centrum przemysłu włókienniczego – mówił Jan Paweł do łódzkich włókniarek, błogosławiąc je i rozdając różańce. O godzinie 18.20 papież odleciał z płyty boiska stadionu Włókniarza, gdzie Ojca Świętego żegnały tysiące łodzian.

Pamiątką po jedyne wizycie św. Jana Pawła II w Łodzi jest odbywające się co roku Archidiecezjalne Święto Eucharystii.

Piotr Drzewiecki

za:lodz.niedziela.pl