Materiały nadesłane

Kasta basta! Sąd poszedł jeszcze dalej… Zakaz pisania o Bońku dla całej gazety

Jeżeli ktoś myślał, że wyrok, jaki pod koniec sierpnia wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, zakazując przez rok dziennikarzowi „Gazety Polskiej” Piotrowi Nisztorowi pisania o Zbigniewie Bońsku jest już szczytem cenzury, jaką sędziowie próbują wprowadzać w Polsce, to niestety nie ma racji. Sędzia Rafał Wagner poszedł dalej

i zakazał pisania o prezesie PZPN wgl. w „Gazecie Polskiej Codziennie”.

27 sierpnia przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie Rafał Wagner wydał skandaliczne postanowienie, zakazując dziennikarzowi Piotrowi Nisztorowi publikacji jakichkolwiek treści związany ze Zbigniewem Bońkiem. To niebywały skandal i atak na wolność słowa, kiedy sędzia w ten sposób próbuje kneblować usta dziennikarzowi.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Jak czytamy na portalu niezależna.pl:

- „Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń Zbigniewa Bońka o ochronę dóbr osobistych. Spółka FORUM S.A., czyli wydawca Gazety Polskiej Codziennie, przez rok nie może pisać o prezesie PZPN artykułów, w których zawarte będą zarzuty i twierdzenia dotyczące: powiązania (w przeszłości lub obecnie) z władzami komunistycznej Polski, Służbą Bezpieczeństwa; pełnienia w PZPN roli gwaranta i rzecznika systemu komunistycznego; sprawowania funkcji prezesa PZPN w sposób nieetyczny, naruszający prawo i nietransparentny; popełnienia przestępstwa karnoskarbowego poprzez nieujawnienie przed urzędem skarbowym 1 100 000 euro dochodu i nieodprowadzenie podatku od tej kwoty”.

Za każdy przypadek złamania któregoś z tych punktów „Gazeta Polska Codziennie” będzie miała wypłacić Bońkowi 10 tys. zł odszkodowania.

W odpowiedzi na ten wyrok red. nacz. „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz zapewnia, że przed wyrokiem redakcja się nie ugnie i codziennie kierowane przez niego media będą pisać o prezesie PZPN.

Portal niezależna.pl zwraca uwagę, że postanowienie w sprawie Piotra Nisztara i „Gazety Polskiej Codziennie” wydał ten sam sędzia, Rafał Wagner. Natomiast sprawa wydawcy „Gazety Polskiej” przypadła innemu sędziemu, a ten wniosek oddalił.

za:www.fronda.pl

***

"Cenzura prewencyjna jest niedopuszczalna" CMWP SDP sprzeciwia się sądowemu zakazowi publikacji dot. prezesa PZPN

Centrum Monitoringu Wolności Pracy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko drugiej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 sierpnia 2020 r. zakazującej spółce FORUM S.A., wydawcy Gazety Polskiej Codziennie, publikować artykuły o prezesie PZPN Zbigniewie Bońku, w których zawarte będą zarzuty i twierdzenia dotyczące jego powiązać ze Służbą Bezpieczeństwa.

Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie Gazecie Polskiej Codziennie zakazuje się publikowania artykułów na temat Zbigniewa Bońka, w których zawarte będą następujące zarzuty i twierdzenia dotyczące: powiązania (w przeszłości lub obecnie) z władzami komunistycznej Polski, Służbą Bezpieczeństwa, pełnienia w PZPN roli gwaranta i rzecznika systemu komunistycznego, sprawowania funkcji prezesa PZPN w sposób nieetyczny, naruszający prawo i nietransparentny, popełnienia przestępstwa karnoskarbowego poprzez nieujawnienie przed urzędem skarbowym 1 100 000 euro dochodu i nieodprowadzenie podatku od tej kwoty.

CMWP SDP podkreśla, iż decyzja Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny w Warszawie to cenzura prewencyjna, ponieważ Sąd zakazuje publikacji materiałów dziennikarskich na konkretny temat przed ich powstaniem, przed ich redakcją i przed ich oddaniem do druku. W ten sposób Sąd Okręgowy w Warszawie łamie art. 54. Konstytucji RP, który w pkt. 2 mówi jednoznacznie: „Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane”. W skandaliczny sposób narusza to zasadę wolności słowa demokratycznego państwa.

Zdumienie budzi to, iż powyższy zakaz publikacji dotyczy wszystkich pracowników i przedstawicieli wydawcy GPC spółki FORUM S.A., jest to bowiem szczególne złamanie zasady wolności słowa i pogwałcenie niezależności dziennikarskiej Redakcji – sąd nakłada bowiem na wydawcę gazety obowiązek zabezpieczenia publikacji wszystkich dziennikarzy, pracowników i przedstawicieli wydawnictwa i to nie tylko w w/w gazecie, lecz nawet w mediach społecznościowych, a w każdym przypadku złamania tego postanowienia Sądu grozi wydawcy dotkliwa kara pieniężna (10 tys. zł).

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że to druga decyzja tego samego sędziego Rafała Wagnera w tej sprawie, w pierwszym przypadku sędzia zakazał publikacji na temat prezesa PZPN Zbigniewa Bońka personalnie red. Piotrowi Nisztorowi, przeciwko czemu CMWP SDP protestowało 2 września b.r. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż ten sam w treści wniosek dotyczący z kolei zakazu publikacji dla tygodnika „Gazeta Polska”, który wylosował inny sędzia z Sądu Okręgowego w Warszawie, został po prostu oddalony.

CMWP SDP przypomina także, iż cenzura prewencyjna jest niedopuszczalna w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co wielokrotnie potwierdzał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. CMWP SDP informuje, iż obejmuje tę sprawę monitoringiem i zapewnia, iż nieodpłatnie udzieli Redakcji GPC i jej Wydawcy wszelkiego wsparcia i pomocy.

za:telewizjarepublika.pl