Materiały nadesłane

Wielkanoc 2021

Jezus wstaje z grobu. Życie jest silniejsze niż śmierć. Dobro jest silniejsze niż zło. Miłość jest silniejsza od nienawiści. Prawda jest silniejsza od kłamstwa. Ciemność zostaje rozproszona w chwili, gdy Jezus wstaje z grobu... On jest nowym dniem Boga, dla nas wszystkich.
Wraz z apostołami, z Kościołem każdego czasu i miejsca, my także dajmy świadectwo i głośmy: „Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 9).

Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami. Wzywa nas, byśmy szli za Nim, żywym, i tym samym znaleźli  też drogę życia. Radujemy się, ponieważ Chrystus nie pozostał w grobie... Światło, jakie zajaśniało   w Zmartwychwstałym przenika nieustannie do naszego świata, przemienia go i przyciąga ku sobie. Spójrzmy w stronę tego światła. Skierujmy ku niemu spojrzenie pełne wiary i wdzięczności... Zapatrzmy się w oblicze Zmartwychwstałego. Kontemplujmy to oblicze  Pana, by  wszystkim obwieścić wspaniałą nowinę:Chrystus zmartwychwstał prawdziwie! On jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”                              (Hbr 13, 8).

Oto jest dzień, który Pan uczynił: weselmy się w nim i radujmy. Alleluja!

Z najlepszymi życzeniami Siostry Felicjanki:

s.M. Alicja, s.M. Ewelina i s.M. Teresa