Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Czy można żyć bez Boga?

Pomimo procesu sekularyzacji który osłabia wiarę wielu ludzi współczesna kultura jest miejscem gdzie dostrzegamy oznaki  poszukiwania Boga.  O tym poszukiwaniu  mówią naukowcy, filozofowie, dziennikarze, historycy sztuki, intelektualiści, muzycy,  teologowie. W literaturze, filmach, teatrze, a także w mediach  odbijają się różne wizje świata i człowieka oraz drogi przybliżania się do Boga. Temat ten występuje nawet w  nieprzyjaznych wobec chrześcijaństwa wizjach człowieka, takich jak liberalna, racjonalistyczna, czy ateistyczna. Często jednak przynoszą one wykrzywiony obraz życia ludzkiego. Te zagadnienia stały się przedmiotem rozważań zorganizowanego w Rzymie  przez episkopat Włoch kongresu „Bóg dzisiaj: z Nim lub bez Niego zmienia się wszystko”. W liście  do uczestników kongresu Benedykt XVI napisał: „Doświadczenia z przeszłości, również nie tak dalekiej, uczą nas, że gdy Bóg znika z horyzontu człowieka, ludzkość traci orientację i grożą jej decyzje zmierzające do zniszczenia samej siebie”.  W  przesłaniu papież pisał: „W sytuacji kulturowej i duchowej, w jakiej dziś żyjemy, coraz częściej spycha się Boga do sfery prywatnej, lub uznaje się Go za nieistotne i niepotrzebne odniesienie, czy wręcz wyraźnie się Go odrzuca. Dlatego zachęcam, by wasz kongres przyczynił się przynajmniej do rozwiania ciemności, jaka utrudnia i napawa lękiem człowieka naszych czasów przed otwarciem się na Boga, który nigdy nie przestaje pukać do naszych drzwi. Wiara w Boga otwiera horyzont człowieka na nadzieję, która na pewno nie zawiedzie. Ukazuje ona też solidne fundamenty, na których bez lęku można oprzeć życie. Wiara wzywa, by z ufnością powierzyć się w ręce Miłości, która podtrzymuje świat”.   Inaczej bowiem żyje się w obliczu Boga, inaczej w obliczu nicości.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.