Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Przeciw antydemokratycznej ustawie we FrancjiFrancuskie Zgromadzenie Narodowe głosami lewicy, ale i części centroprawicy przyjęło 1 grudnia nowe prawo, które pozwala ścigać autorów stron internetowych mówiących prawdę o aborcji.

Z powodu rozszerzenia definicji przestępstwa polegającego na przeszkadzaniu w dokonaniu aborcji już tylko mówienie o negatywnych stronach aborcji będzie mogło być uznane za wywieranie presji psychologicznej, co jest zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości 30 tys. euro. Przepisy idą na tyle daleko, że po raz pierwszy od ponad 40 lat francuscy biskupi zdobyli się na wyrażenie gniewu w obliczu polityki aborcyjnej państwa. Choć we Francji nie ma takiego zwyczaju, by o pomoc w wewnętrznych sporach prosić zagranicę, Polska powinna sama z siebie o tej antydemokratycznej ustawie francuskiej mówić na forum europejskim i przy okazji każdego spotkania na szczeblu rządowym między Francją a Polską. Najlepszą obroną jest atak, a skoro Polska musi się bronić przed wydumanymi oskarżeniami o łamanie demokracji, dlaczego nie miałaby sama bronić demokracji i wolności w krajach UE, gdzie naprawdę łamane są prawa człowieka?

Olivier Bault

za:niezalezna.pl/90383-przeciw-antydemokratycznej-ustawie-we-francji

***

Międzynarodowy nacisk na Polskę

Międzynarodowa organizacja pozarządowa Center for Reproductive Rights, której misją jest legalizacja aborcji na życzenie na całym świecie, wykorzystuje wydane przez Komitet Praw Człowieka ONZ Obserwacje końcowe do siódmego raportu w zakresie ochrony praw człowieka na terytorium RP do promowania swoich celów. Wywiera ona na Polskę presję w kierunku zwiększenia dostępu do aborcji. W opublikowanych w dniu 4 listopada br. Obserwacjach, Komitet Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie przeprowadzaniem rzekomo licznych nielegalnych aborcji i zmuszaniem kobiet do tzw. turystyki aborcyjnej. Sceptycznie ustosunkowano się również do możliwości zgłoszenia sprzeciwu sumienia.

Zalecenia wyrażone w Obserwacjach postulują przyjęcie jednolitych standardów dostępu do aborcji, w tym w sytuacji odmowy lekarza powołującego się na klauzulę sumienia. Ponadto Komitet domaga się promowania ideologii „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz zapewnienia efektywnego dostępu do antykoncepcji. Podkreślić należy, że treść dokumentu nie ma pokrycia w obowiązującym prawie międzynarodowym. Państwa nie wyraziły bowiem nigdy zgody na używanie terminu „prawa reprodukcyjne i seksualne” i nie występuje on również w żadnym wiążącym traktacie międzynarodowym.

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Kairze w 1994 r. akceptowalne jest używanie zwrotu „zdrowie reprodukcyjne i seksualne”, który nie obejmuje jednak tzw. prawa do aborcji. Nie uznaje się również aborcji za metodę antykoncepcji, zaś państwa zobowiązane są jej zapobiegać. Ponadto błędem obarczona jest teza o zagrożeniu zdrowia i życia kobiet z powodu braku dostępu do legalnej aborcji. Badania statystyczne wskazują bowiem, że w krajach, w których zdelegalizowano aborcję, śmiertelność okołoporodowa matek spadła.

Stało się tak również w Polsce, gdy w 1993 roku radykalnie ograniczono dostępność do aborcji i obecnie plasuje się ona poniżej średniej europejskiej. Niestety, choć nieuzasadnione, niezgodne z prawem międzynarodowym oraz kontrfaktyczne, Obserwacje Komitetu Praw Człowieka ONZ stały się doskonałym pretekstem dla lewicowych organizacji dążących do powszechnego wprowadzenia tzw. aborcji na życzenie.

za:www.naszdziennik.pl/swiat/171893,miedzynarodowy-nacisk-na-polske.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.