Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Atak na termy toruńskie

Oświadczenie o. Jana Króla CSsR w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących term toruńskich.

Toruń, dnia 15.12.2016 r.

Oświadczenie

W związku z doniesieniami medialnymi na temat budowy w Toruniu Term Toruńskich i możliwości utworzenia w okolicach Portu Drzewnego strefy uzdrowiskowej, co według niektórych przedsiębiorców może stanowić zagrożenie dla ich działalności oraz spowodować zwolnienia setek osób, niniejszym oświadczamy, co następuje: Czytając List Otwarty opublikowany przez Zarząd Nova Trading S.A. w „Gazecie Wyborczej” skierowany tak naprawdę nie do włodarzy miasta Torunia, jak adresują go autorzy listu, ale do szerokiej opinii publicznej, a przede wszystkim mieszkańców Torunia, nie sposób nie zauważyć, że ma on znamiona manipulacji mającej wywołać negatywne nastawienie nie tylko w stosunku do realizowanych przez Fundację Lux Veritatis przedsięwzięć inwestycyjnych w Toruniu, ale przede wszystkim do Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka CSsR i osób z nim współpracujących. Autorzy listu bezpodstawnie, nie mając merytorycznej wiedzy, bez uprzedniej rozmowy z Zarządem Fundacji insynuują, że nasze działania związane z budową Term Toruńskich doprowadzą do zamknięcia ich przedsiębiorstwa i pozbawią pracy tysiąca osób.

Trudno polemizować z takim wystąpieniem, bowiem nie ma w nim ani jednego konkretu. Jest to zabieg celowy stosowany w redagowaniu tego typu tekstów. To sposób manipulowania osobami czytającymi tekst, dobrze znany ze szpalt „Gazety Wyborczej” i jej podobnych mediów. To styl, którym dzieli się Polaków na mających prawo do rozwoju i dostatniego bytu oraz na „moherowe berety”, których miejsce jest w domu i co najwyżej w Kościele. To sposób na utrwalanie podziałów. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu autorzy listu w osobach Zarządu Nova Trading S.A. poprosili o spotkanie z Zarządem Fundacji. Ustaliliśmy wspólnie datę spotkania na dzień 14 grudnia br., zapraszając do nas w Toruniu.

Dwa dni przed planowanym pobytem w Toruniu Pana Bronisława Komorowskiego oraz w przeddzień 35. rocznicy wybuchu stanu wojennego, przy okazji której wzbudzono medialnie niepokój w społeczeństwie, i przed spotkaniem z nami Zarząd Nova Trading S.A. opublikował list otwarty na stronie reklamowej lokalnych toruńskich „Nowości”, w toruńskim wydaniu „Gazety Pomorskiej” i „Gazety Wyborczej”, wzmocniony artykułami dziennikarzy tych tytułów robiącymi czarny PR naszemu środowisku. Czy to przypadkowa zbieżność dat? Czy napisanie tego listu faktycznie wynikało z troski o ludzi i ich miejsca pracy? Czy Zarząd tego przedsiębiorstwa kierował się tylko obawą o byt swój i pracowników? Dlaczego nie poczekał na rozmowę, która była zaplanowana na 14 grudnia br.? Ale nie uczynił tego, bo wiedział, że:

1) Fundacja Lux Veritatis planuje wykorzystanie odkrytych zasobów wód geotermalnych, które posiadają znakomite właściwości lecznicze.

2) Istnieje ustawowa możliwość, aby określony przez Radę Miasta obszar w okolicy Portu Drzewnego, na którym planujemy wybudować Termy Toruńskie, uzyskał status uzdrowiska.

3) Realizacja tego zamierzenia nie zagraża niczyim interesom. Wręcz przeciwnie, w nowo powstałym obiekcie znajdzie stałe zatrudnienie około 160 osób oraz znacząca ilość przedsiębiorców toruńskich – dostawców towarów i usług. 4) Zadaniem Fundacji Lux Veritatis jest służenie ludziom, naszemu narodowi, a nie szkodzenie komukolwiek.

Za Zarząd Fundacji Lux Veritatis

o. Jan Król CSsR

za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/172493,atak-na-termy-torunskie.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.