Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje polecane

Destrukcyjny wpływ lewicowych ideologii

55 lat wystarczyło, by współczynnik rozwodów w Europie wzrósł dwukrotnie. Ma to związek z postępującą laicyzacją i ofensywą ideologii lewicowo-liberalnych.
Dane, które przedstawił Eurostat, są zatrważające.

I choć dotyczą związku cywilno-prawnego, a więc nie sakramentu małżeństwa, to i tak niepokój może wzbudzać ilość rozwodów. Podczas gdy w 1964 roku stanowiły one 0,8 na 1000 osób, w 2019 roku ten współczynnik wynosił już 1,8. Najczęściej do rozwodów dochodzi na Łotwie, Litwie i w Luksemburgu.

– Od połowy lat 1960 mamy do czynienia, prawie w całej Zachodniej Europie, z rządami socjalistów, socjaldemokratów, tak czy siak były to rządy lewicowe, a więc operujące lewicową ideologią – powiedział dr Jerzy Żurko, socjolog.

Dla rządów lewicowych kwestia nierozerwalności i trwałości rodziny nie jest ważna. Ideologia liberalno-lewicowa charakteryzuje się bowiem odejściem od odpowiedzialności, bez której rodzina nie jest w stanie funkcjonować. Znaleziono konkretny środek, by tej odpowiedzialności uniknąć – wskazał dr Jacek Sokołowski.

– Było nią wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej. Było to znacznie bardziej rewolucyjne, ponieważ pierwszy raz seks został całkowicie uwolniony od konsekwencji, jaką jest prokreacja – wyjaśnił dr Jacek Sokołowski, radca prawny.

Nastała wówczas tzw. rewolucja seksualna, której założenia do dziś są podsycane przez kulturę masową.

– Mamy do czynienia z gigantyczną manipulacją medialną i oczywiście dokłada się tutaj to, że ta medialna manipulacja ma charakter propagowania idei lewicowych – wskazał dr Jerzy Żurko.

Ta propaganda idzie coraz dalej. Wmawia się, że tożsamość płciowa i poczucie roli danego człowieka zależy tylko od jego woli, podważając naturalne uwarunkowania. Budowanie rodziny w takich warunkach, mając tak ukształtowane poczucie wartości, jest wręcz niemożliwe. Stąd nie tylko rośnie liczba rozwodów, ale także spada ilość zawieranych małżeństw. Tu jednak mogą decydować także czynniki niezwiązane z narzucanymi nam ideologiami.

– Dzisiaj młodzież również oddala datę zawarcia małżeństwa, ponieważ pragnie pewnej stabilizacji, stabilnej pracy, wykształcenia, zarobków i wtedy decydują się i na małżeństwo i na dziecko – ocenił dr hab. Krzysztof Czekaj, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, socjolog.

Faktem jest, że wpływ na decyzję o formalizacji związku mają także wyznawane wartości. Dla jednych to kwestia cywilno-prawna, ale dla nas, katolików, to sakrament. Skala rozpadu małżeństwa wśród świadomych katolików jest znikoma.

– Te obszary, w których te praktyki religijne są znacznie bardziej osadzone i są także silnie w tradycji obecne, w tych obszarach dochodzi do mniejszej liczby rozwodów – zauważył dr hab. Grzegorz Grochowski.

Tym, którzy zawierają bądź już zawarli związek małżeński, swoją opiekę oferują duszpasterze. W 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła wytyczne pastoralne dla adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris Letitia”, traktującej o miłości w rodzinie. Główne przesłanie przyjętych wytycznych to potrzeba służby małżeństwu i rodzinie.

„W duszpasterstwie narzeczonych trzeba pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Trzeba przypomnieć o znaczeniu cnót, zwłaszcza czystości, która jest warunkiem autentycznego rozwoju oblubieńczej miłości” – poinformowała KEP.

W czerwcu ubiegłego roku w życie weszły nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa. Jak napisano w Dekrecie Ogólnym Konferencji Episkopatu Polski, kapłan winien mieć moralną pewność, że zawarte małżeństwo będzie ważne i godziwe.

za:www.radiomaryja.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.