Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Terlikowski: Codziennie ginie trójka dzieci. Kiedy PiS z tym skończy?

Zabójstwo na Madalińskiego było zgodne z procedurami, a dokonano go za pieniądze publiczne. Aby to się więcej nie działo trzeba zakazać aborcji. Klucze do tej decyzji ma w rękach PiS.

Ze smutkiem patrzę na sytuację, w której politycy – w prywatnych rozmowach deklarujący poglądy pro life – uciekają od odpowiedzi na proste pytanie - czy PiS zamierza coś zrobić z aborcją eugeniczną, której prawdziwe oblicze pokazała sytuacja na Madalińskiego. Mam świadomość, że to trudne pytanie, że niewygodne dla polityków, ale jestem też pewny, że kluczowe dla odpowiedzi o to, czy rządy PiS będą rzeczywiście dobrą zmianą, i czy partia ta zda egzamin z tak chętnie deklarowanej postawy pro life czy przywiązania do chrześcijańskiego systemu wartości.

Jeszcze większym smutkiem napełnia mnie to, że brak jakiegokolwiek oficjalnego stanowiska rządu, ministerstwa zdrowia czy klubu parlamentarnego w tej sprawie. Lekarze przyglądali się konaniu dziecka, nikt się nim nie zajął, okazuje się, że takie są procedury, i że takie rzeczy dzieją się codziennie, a… rząd – złożony z katolików deklarujących się jako obrońcy życia – milczy. Nie ma deklaracji zakończenia takiego procederu, nie ma nawet jasnej deklaracji, że jeśli obrońcy życia zgłoszą projekt, to partia rządząca go poprze. A zamiast tego są sugestie, że to nie jest dobry czas, że polityka, i że może kiedy indziej znajdzie się na to lepszy moment. Tyle, że zabijane dzieci nie mają czasu, by czekać. One giną, a odpowiedzialność za ich śmierć spada na tych, którzy nie robią nic, by temu zapobiec.

Jest to tym bardziej haniebne, że mówimy o politykach, którzy jeszcze rok temu mieli pełne gęby obrony życia. Teraz milczą. Rozumiem, że jest wiele pilnych zadań, ale... powstrzymanie sytuacji, w których zgodnie z procedurami i za nasze pieniądze w szpitalach zabija się chorych i niepełnosprawnych, a lekarze odchodzą od konających z płaczem dzieci, by one szybciej umarły jest - na litość Boską - ważniejsze od wszystkiego innego. Codziennie, a to tylko statystyki, zabija się w szpitalach w Polsce trójkę dzieci. Ich śmierć obciąża już obecnie polityków partii władzy, którzy nie robią nic, by zmienić prawo. Bo mają ważniejsze zadania. Panowie nie ma na co czekać. Dobra zmiana, to także zmiana w kwestii obrony życia. Jeśli tej zmiany nie dokonacie stracicie władzę, a także, co o wiele ważniejsze, narazicie swoje życie wieczne. Krew tych dzieci, których nie bronicie będzie świadczyć przeciwko wam.

Tomasz P. Terlikowski

za:www.fronda.pl/a/terlikowski-codziennie-ginie-trojka-dzieci-kiedy-pis-z-tym-skonczy,67832.html

l

***

Oświadczenie Zespołu Episkopatu: dziecku, które przeżyło aborcję należy się opieka. Nawet jeśli ma umrzeć

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wydał specjalne oświadczenie, w którym odnosi się do głośnego przypadku doprowadzenia do śmierci dziecka, które przeżyło aborcję w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie.


„Jesteśmy przekonani, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który jest w pełni bezbronny i od nas zależny, należy się szczególna troska. Jest to konkretny sposób realizacji przykazania miłości drugiego człowieka. Obowiązek ten ulega jeszcze wzmocnieniu wówczas, gdy to my jesteśmy sprawcami cierpienia” – napisano w specjalnym oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego Zespołu, abp Henryka Hosera.


W dokumencie, który pojawił się na oficjalnych stronach Episkopatu, przypomniano również, że aborcja to nic innego, jak „zabicie człowieka”. Przyznano, że dziecku, które przeżyło próbę zabójstwa w łonie matki należy się opieka oraz podejmowanie prób utrzymania przy życiu.


Poniżej publikujemy w całości oświadczenie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych:Oświadczenie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie konieczności troski o dzieci urodzone żywe pomimo próby przerwania ciąży


W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się, zarówno jako doniesienia medialne, jak i świadectwa konkretnych osób, pracowników szpitali, informacje o okrutnych praktykach postępowania względem dzieci urodzonych żywymi pomimo próby przerwania ciąży. W relacjach tych podaje się, że dzieci te są pozostawiane bez opieki, traktowane niemal jako niechciany materiał biologiczny stanowiący odrzut procedury przerwania ciąży, a nawet, że podejmuje się działania przyspieszające ich śmierć. Postępowanie takie próbuje się uzasadnić tym, że dzieci te nie są zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki a fakt braku uśmiercenia jest częściowym niepowodzeniem dopuszczalnej prawnie procedury przerywania ciąży.


Przerywanie ciąży jest uzasadniane przekonaniem, że interes matki może uzyskać pierwszeństwo przed prawem dziecka do urodzenia i jego prawem do miłości rodziców. Tymczasem aborcja jest już w debacie publicznej inaczej kwalifikowana, skoro sentencja sądowa nazywa ją „zabiciem dziecka” - jak orzekł ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach (II AKa 255/08) „przedmiotem ochrony wynikającej z art. 152 KK jest życie dziecka w fazie prenatalnej od momentu poczęcia, a przerwanie ciąży stanowi jego zabicie”.


Jesteśmy przekonani, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który jest w pełni bezbronny i od nas zależny, należy się szczególna troska. Jest to konkretny sposób realizacji przykazania miłości drugiego człowieka. Obowiązek ten ulega jeszcze wzmocnieniu wówczas, gdy to my jesteśmy sprawcami cierpienia.


Jeżeli bowiem umierającemu dziecku w wyniku choroby letalnej jesteśmy skłonni zapewnić wszelką możliwą opiekę, to jak moglibyśmy jej odmówić dziecku, które cierpi po żywym urodzeniu w skutek niepowodzenia próby zabicia go w procesie aborcji. Oceny moralnej konieczności troski o takie dzieci nie zmienia nieuchronność śmierci wynikająca ze stopnia dojrzałości płodu w momencie przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Dziecku, które zabieg ten przeżyło, należy zapewnić ciepło, pokarm, opiekę medyczną oraz podjąć wysiłek utrzymania go przy życiu. Trzeba też zadbać o ludzkie, godne warunki, jeśli dziecko to umrze.


Od momentu poczęcia zarówno życie jak i zdrowie dziecka powinny być objęte pełną ochroną prawną, jako wynikające z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Wszelkie zaś wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony (in dubio pro vita humana). Jednocześnie, nawet w świetle obowiązującego obecnie prawa krajowego, z chwilą urodzenia się dziecka jako żywego w wyniku przeprowadzonej aborcji, niezależnie od wieku dziecka oraz szans na jego przeżycie, podlega ono pełnej ochronie prawnej, w tym ochronie prawa karnego.


Na rodzicach ciąży obowiązek sprawowania pieczy i zadbania o ich dziecko. Dla pracowników służby zdrowia staje się ono pacjentem z określonymi prawami z zakresu ochrony zdrowia. Wszystkich zaś, na których ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, dotyczy odpowiedzialność karna za spowodowanie śmierci dziecka przez zaniechanie udzielenia mu pomocy.


Papież Jan Paweł II, a ostatnio także Papież Franciszek, podkreślają, że cierpienie niewinnego dziecka jest niewyjaśnioną tajemnicą i jako takie przyzywa szczególnej troski ze strony innych osób.  Jest to obowiązek moralny i powinność każdego z nas. „Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. (…) Potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie” (Jan Paweł II EV 58).


Abp Henryk Hoser SAC

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. BioetycznychWarszawa, dnia 18 marca 2016 roku

za:www.pch24.pl/oswiadczenie-zespolu-episkopatu--dziecku--ktore-przezylo-aborcje-nalezy-sie-opieka--nawet-jesli-ma-umrzec,42023,i.html#ixzz43LqnKHrq

Copyright © 2017. All Rights Reserved.