Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

„Najwyższe zdumienie”. Jest protest SDP ws. szykanowania „S” w związku z publikacjami Tygodnika Solidarność

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich opublikowało oświadczenie w sprawie szykanowania NSZZ „Solidarność” przez francuskie organizacje związkowe w reakcji na publikację wywiadu z Marine Le Pen w „Tygodniku Solidarność”.

„Zarząd Główny SDP wyraża oburzenie reakcją kierownictwa francuskich związków zawodowych na publikację wywiadu w „Tygodniku Solidarność” z kandydatką na Prezydenta Francji Marine Le Pen oraz na informację o prowadzeniu przez ten tygodnik francuskojęzycznego profilu na stronie www.tysol.pl . W związku z tym, iż w konsekwencji w/w publikacji wszczęto procedurę wyjaśniającą w celu „zastanowienia się nad obecnością NSZZ „Solidarność” w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych w imieniu SDP, największej i najstarszej organizacji dziennikarskiej w Polsce, członka IFJ i EFD przekazujemy nasz stanowczy protest przeciwko takiej próbie naruszania zasady wolności słowa” – czytamy w oświadczeniu SDP.

„SDP stanowczo podkreśla, że publikacja wywiadu z Marine Le Pen jest zgodna ze wszystkimi standardami pracy dziennikarskiej i jest wyrazem stosowania w praktyce przez redakcję i pracujących w niej dziennikarzy zasady wolności słowa, zgodnie z którą każda redakcja ma m.in. prawo przeprowadzać wywiad z dowolnie wybraną przez siebie osobą. Zwracamy przy tym uwagę, iż publikacja wywiadu nie jest wyrazem poparcia, lecz wyrazem zainteresowania redakcji konkretną tematyką i konkretną osobą. Jest to uzasadnione interesem społecznym zgodnie z którym media pełnią funkcję informacyjną w życiu publicznym” – podkreślono.

„Najwyższe zdumienie i zdecydowany sprzeciw budzą jednak konsekwencje, jakie może ponieść NSZZ „Solidarność” na skutek publikacji wywiadu z jedną z kandydatek na prezydenta Francji. Jest to wszczęte przeciwko „Solidarności” postępowanie wyjaśniające na forum europejskich organizacji związkowych i grożące „Solidarności” sankcje w postaci wykluczenia z tego gremium. Ponadto na skutek w/opisanej krytyki „Solidarności” przez kliku francuskich działaczy związkowych już została wstrzymana procedura rozpatrywania wniosków NSZZ „Solidarność” w sprawie pozyskania grantów finansowych z funduszy unijnych. Takie działania to przede wszystkim ignorancja dla podstawowego w tej sprawie faktu, jaką jest autonomia każdej redakcji oraz to, że NSZZ „S” i redakcja „Tygodnika Solidarność” to dwa odrębne podmioty, działające niezależnie od siebie. Karanie związku zawodowego za to, że tygodnik opublikował wywiad i prowadzi stronę internetową w języku obcym jest sprzeczne z realizacją zasady wolności słowa każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinno mieć miejsca. W ocenie SDP ma to także wywołać tzw. efekt mrożący dla innych dziennikarzy i redakcji w Polsce i w Europie, by ze względu na konsekwencje nie podejmowały w publicystyce trudnych i ważnych problemów społecznych. Także to działanie jest sprzeczne z zasadą wolności słowa, obowiązującą w Polsce, i we Francji” – zwraca uwagę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

za:www.tysol.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.