Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

O formach pomocy Uchodźcom

Setki tysięcy uchodźców wojennych na polskiej ziemi stanowią wezwanie do jak najszerszych kręgów polskich obywateli, by podejmowali refleksję nad skutecznymi działaniami pomocy w/w uchodźcom w kolejnych tygodniach i miesiącach ich obecności u nas. Dużą rolę mogą odegrać

SPOŁECZNE ZESPOŁY POŚREDNICTWA PRACY NA RZECZ UCHODŹCÓW WOJENNYCH

Takie Zespoły mogłyby powstawać przy parafiach. Parafii w Polsce jest ponad 10 400.
To szczególna szansa dla laikatu katolickiego / stowarzyszeń rodzin katolickich, Akcja Katolicka i in./.

Zadaniem Zespołu byłoby z jednej strony wyszukiwanie ofert pracy / stałej i doraźnej/ i kierowanie do uchodźców wojennych. A z drugiej strony prowadzenie rozeznania jaki umiejętnościami dysponują uchodźcy i jakiej poszukują pracy.

Pierwszym wyrazem miłosierdzia jest wprowadzenie człowieka na rynek pracy / por. Księga Rodzaju/ . Choćby to była praca dorywcza.

Wielkim obszarem pracy w Polsce są np. Polskie Lasy, polskie sadownictwo, budowa i konserwacja dróg i ich otoczenia, polskie pszczelarstwo / wielu pszczelarzy poszukuje pracowników/.

Wśród uchodźców wojennych jest wielu inżynierów, mechaników, którzy gotowi są do podjęcia pracy „od zaraz” w polskich firmach i to wysoko specjalistycznych.

W/w Zespoły mogą odegrać wielką rolę w integracji /choćby czasowej / z lokalnymi społecznościami m.in. przez takie formy:
- wspólna modlitwa – stąd zapraszanie do naszych świątyń na nabożeństwa / co za praktyczny  ekumenizm/;
- wspólne spotkania w domach kultury, by poznać swoje wartości;
-szybkie uruchomienie kursów nauki języka polskiego dla wszystkich chętnych uchodźców,
 by w praktyce ułatwić im komunikację ze społeczeństwem polskim.

Zespół powinien mieć swoje skromne biuro. A na jego działalność można oczekiwać wsparcia finansowego ze strony władz polskich.

Dla polskiego laikatu katolickiego bije godzina, by zaangażować się b. praktycznie w realizację przykazania miłości Boga i bliźniego.

Przesłał x.KK

Copyright © 2017. All Rights Reserved.