Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kościół o mediach

Media mają służyć rozwojowi człowieka

List JE ks. abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity przemyskiego, na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu Umiłowani w Chrystusie Panu!

1. Ojciec radujący się z powrotu marnotrawnego syna obrazuje nam radość miłosiernego Boga z każdego ludzkiego nawrócenia. Warunkiem tego nawrócenia jest postawa, którą w tradycji chrześcijańskiej określamy „stanięciem w prawdzie”. Tylko prawda demaskuje zło i pozwala kroczyć właściwą drogą, nawet jeśli w ludzkiej duszy wciąż mieszkają wątpliwości, egoizm czy grzech. Ewangeliczni bracia z dzisiejszej perykopy są tego wymowną ilustracją: wiedzą, że zawsze mają w ojcu miłujące wsparcie, jednak nie potrafią tego docenić i kierują się w swoim postępowaniu najniższymi pobudkami. Kto nie chce uznać i – co ważniejsze – naśladować postawy miłosiernego ojca, pozostaje – jak jego synowie – człowiekiem bezdusznym i żyje fałszywymi wyobrażeniami na temat Boga i ludzi. Tylko Jezus Chrystus, będący Drogą i Prawdą, może tak pogubionego człowieka uratować, o czym wymownie pisze św. Paweł w pierwszym czytaniu.

2. W każdą trzecią niedzielę września Kościół w Polsce przypomina o roztropnym poruszaniu się w świecie środków społecznego przekazu. Dziś jest to o tyle pilniejsze, że wszyscy ludzie na całym świecie ulegają poważnym wpływom mediów, czerpiąc informacje niemal wyłącznie z radia, telewizji i internetu. Gwałtownie przyspieszył rozwój technologiczny, co umożliwiło wielu społeczeństwom i jednostkom dołączenie do światowego obiegu informacji i łatwiejszy dostęp do wiedzy. Wszyscy mają dostęp do debaty publicznej, której nie krępują już zakazy ani podziały społeczne i do której praktycznie może się włączyć każdy.

Jednakże środki społecznego przekazu, choćby najnowocześniejsze, przyczyniają się do rozwoju człowieka pod jednym zasadniczym warunkiem: muszą być właściwie używane. Co to znaczy? Jak napisał Papież w tegorocznym Orędziu do dziennikarzy, między nadawcą i odbiorcą, czyli między rozmówcami, muszą istnieć szczerość, szacunek i odpowie­dzialność. Tylko wówczas więzi społeczne mają szansę się wzmacniać, wymiana informacji może stać się prawdziwą komunikacją, kontakty mogą dojrzewać do przyjaźni. Relacje te mogą ułatwić tworzenie wspólnoty. Kiedy brakuje autentyczności i prawdy, wiadomość szybko staje się manipulacją lub propagandą, a wirtualne relacje okazują się sztuczne i frustrujące.

Chrześcijanin korzystający z mediów w sposób właściwy to człowiek odważnie unikający kompromisów ze złem, często perfidnie ukrytym w atrakcyjnych i rozrywkowych produkcjach. To jednoznaczny świadek Chrystusa, mądrze i krytycznie podchodzący do oferty medialnej oraz radykalnie odrzucający takie programy i tych nadawców, którzy występują przeciwko Bogu i moralności. Nie jest to bynajmniej ucieczka z przestrzeni medialnej, co zresztą wydaje się dziś niemożliwe. To warunek do zmiany zasad korzystania z mediów w rodzinie, tzn. eliminacja programów złych, a wybieranie takich, które nie tylko wiernie stosują się do etyki dziennikarskiej, ale także z założenia są zainteresowane przede wszystkim szerzeniem dobra, prawdy i piękna.

3. Kościół od początku swego istnienia chętnie korzysta z każdego środka społecznego przekazu, promuje prasę, radio, telewizję czy internet, co pozwala docierać do osób i wspólnot z Dobrą Nowiną. Środki te zmieniały się przez wieki, lecz celowość ich używania pozostaje zawsze ta sama: mają pomagać w ewangelizacji. Od czasów II Soboru Watykańskiego Kościół w swoim nauczaniu nieustannie przypomina nie tyle o możliwości, ale wręcz o obowiązku używania mediów w duszpasterstwie. Zakłada to ich praktyczną znajomość oraz gorliwość w takim ich używaniu, by nie schlebiać niskim gustom w pogoni za profitami, lecz by pomagać człowiekowi wzrastać, rozwijać się i uświęcać. Nie brakuje dziś na szczęście mediów katolickich, które wiernie wypełniają swoją misję, z powo­dzeniem konkurując z mediami laickimi. Niekoniecznie atrakcyjnością i profesjonalizmem, ale treścią, która stoi w jaskrawej opozycji do nastawionego na zysk świata antywartości. Jesteśmy moralnie zobowiązani do korzystania z mediów katolickich i do twórczego zaangażowania w ich tworzenie!

4. W archidiecezji przemyskiej, oprócz tytułów i nadawców ogólnopolskich, mamy lokalne środki komunikacji społecznej, które spełniają niezastąpioną rolę informacyjną i formacyjną. Docierają tam, gdzie nigdy nie dotrą inni, i mówią o sprawach, o których próżno szukać informacji gdzie indziej. Istnieje wiele pism parafialnych, serwisów interne­towych i innych przedsięwzięć medialnych, które wspaniale funkcjonują w naszych lokal­nych społecznościach. Ich twórcom z serca dziękujemy i zachęcamy wszystkich, by trud ten nieustannie wspierali.

Wyjątkowe miejsce w naszej archidiecezji zajmują przemyska edycja „Niedzieli” oraz Radio FARA. Oba media działają w wymiarze diecezjalnym, wspierając wszelkie przedsięwzięcia duszpasterskie i kulturalne, które mogą ubogacić i zainspirować nas wszystkich. Dzięki gorliwości pracowników i wolontariuszy docierają do najmniejszych wspólnot, dostarczają wielu unikatowych informacji, spełniają ważną posługę formacyjną. W kontekście naszych dzisiejszych rozważań chciałbym bardzo serdecznie zachęcić nie tylko do korzystania z obu mediów, ale również do ich współtworzenia.

W dniu dzisiejszym, na prośbę wielu słuchaczy, zostaje powołane do istnienia Koło Przyjaciół Radia FARA, któremu będzie patronował ksiądz dyrektor naszego radia. Celem koła będzie wspieranie modlitewne, organizacyjne i – w miarę możliwości – materialne naszej rozgłośni, która od 20 lat utrzymuje się wyłącznie z ofiar naszych wiernych i funkcjonuje dzięki pomocy licznych wolontariuszy. Do parafialnych oddziałów koła można zapisywać się od dzisiaj za pośrednictwem strony internetowej: www.radiofara.pl. Więcej informacji na ten temat można również usłyszeć na antenie Radia FARA. Zachę­camy do włączenia się w tę inicjatywę.

Matce Najświętszej i świętym patronom zawierzamy posługę dziennikarzy i publicystów katolickich. Niech wiernie służą prawdzie, niech będą wiarygodnymi świadkami Chrystusa na medialnym areopagu. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom dziękuję za pomoc w utrzymaniu Radia FARA, jak również za dzisiejsze wsparcie naszego diecezjalnego radia. Wszystkich ponownie zachęcam do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu oraz twórczego zaangażowania w tworzenie mediów katolickich.

Bożej opiece was wszystkich polecam i z serca błogosławię


Przemyśl, 15 września 2013 r.


za:www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/53883,media-maja-sluzyc-rozwojowi-czlowieka.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.