Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Prof. Romuald Szeremietiew: Uniwersytet Karola Marksa w Warszawie

Uniwersytet Warszawski zamierza uczcić 200-lecie urodzin Karola Marksa. W czerwcu ma się odbyć konferencja, według zapowiedzi naukowa, „z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa” pod górnolotnym tytułem: „Karol Marks 1818-1883. Walka i praca”.

O walce kojarzonej z Marksem można rzeczywiście wiele mówić, gorzej będzie się miał wątek dotyczący pracy.

Mamy obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Zasadniczą rolę w procesie zbudowania II RP odegrał Józef Piłsudski, Pierwszy Marszałek Polski.

26 sierpnia 1935 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki ustanowił nazwę warszawskiego uniwersytetu - Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Nazwa ta po „wyzwoleniu” w 1945 roku była przemilczana przez władze komunistyczne. Przemilczana, bowiem inaczej było chociażby w przypadku ustawy o Święcie Niepodległości 11 listopada, która została uchylona aktem z 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

W okresie PRL nie było żadnego aktu uchylającego dekret prezydenta Mościckiego z 1935 r. Było natomiast kilka aktów prawnych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, gdzie używano nazwy "Uniwersytet Warszawski" lub "Uniwersytet w Warszawie", ale żaden z nich nie znosił przedwojennej nazwy uczelni.

Wydawało się oczywistym, że po odzyskaniu wolności, w III RP, Uniwersytet wróci do dawnej nazwy. Nic takiego się nie stało.

Studenci z uniwersyteckiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów podejmowali różne starania, aby nazwę przywrócić. Władze Uniwersytetu nie chciały tego uczynić i stan ten trwa do dziś!

W czerwcu 2006 roku, wydano statut Uniwersytetu Warszawskiego, który precyzuje jakiej nazwy należy używać przy powoływaniu się na uczelnię. Nie ma wśród nich tej z 1935 roku. Istnieje pogląd, że cała kadra naukowa UW jest przeciwna przywróceniu przedwojennej nazwy. Podobno nie można tego zrobić bowiem powodowałoby to podziały i rozpad środowiska Uniwersytetu na zwalczające się grupy.

Jedną z kolejnych inicjatyw prowadzących do przywrócenia nazwy Uniwersytetowi była propozycja NZS z początku 2015 roku wmurowanie tablicy pamiątkowej na terenie Kampusu Głównego UW z historyczną informacją o patronie. Wniosek poddano pod głosowanie senackiej komisji ds. organizacji i rozwoju przestrzennego UW i projekt... większością głosów został odrzucony.

Mamy w stolicy Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Utworzona w 1927 roku w 1935 roku po śmierci Marszałka, przyjęła Jego imię i na mocy ustawy z dnia 23 sierpnia 1938 roku została nazwana Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Komuniści w 1949 roku zmienili nazwę na: Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. W dniu 8 czerwca 1990 roku Sejm RP przywrócił uczelni dawną nazwę. Jak widać w przypadku AWF przywrócenie nazwy nie wywołało żadnych niszczących następstw dla spoistości środowiska pracowników naukowych uczelni. image

AWF Warszawa powstała z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego.

W czasach PRL komuniści mieli rozbudowany aparat propagandowy służący do indoktrynacji Polaków. Ważnym elementem tego aparatu były tzw. Wieczorowe Uniwersytety Marksizmu- Leninizmu (WUML), forma masowego szkolenia aktywistów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, powołana do życia w 1952 r. i skierowana do aparatu szczebla wojewódzkiego (w tym członków Egzekutywy KW). W tamtych czasach opowiadano dowcip: jak różni się Uniwersytet Jagielloński od WUML? – Tak jak Alma Mater od kur..a mać.

Władze Uniwersytetu Warszawskiego, odrzucając marszałka Piłsudskiego, a czcząc Karola Marksa wskazują, że bliższa im jest „tradycja” WUML-u niż przesłanie niepodległej Polski. Zważywszy na 100 lecie odzyskania niepodległości i wspomnienie czasu, gdy Piłsudski i jego żołnierze musieli Niepodległej bronić przed najazdem "marksistów" ze Wschodu taka konstatacja szokuje.

Niedawno, w rocznicę Marca 1968 roku na terenie UW zorganizowano wiec pod czerwonym sztandarem, zebrani odśpiewali Międzynarodówkę. Ciekawe, czy władze UW odrzucające Piłsudskiego miałyby coś przeciw nazwie Uniwersytet Karola Marksa?


Romuald Szeremietiew

za:www.fronda.pl
                                                                             ***
                                                                Marks na uniwersytecie


Uniwersytet Warszawski fetuje 200-lecie urodzin Karola Marksa specjalną konferencją – Proces dekomunizacji nauki polskiej nie miał i nie ma miejsca w sensie personalnym i merytorycznym. Co więcej, następuje nawet radykalizacja marksizmu-leninizmu w postaci na przykład tzw. gender studies na Uniwersytecie Warszawskim, co jest hołdowaniem dalszemu rozwojowi ideologii spod znaku Marksa i Engelsa – zauważa ks. prof. Tadeusz Guz, filozof z KUL. Karol Marks, niemiecki myśliciel, twórca praktycznej koncepcji socjalizmu, rewolucji i komunizmu, pomimo zastraszającego dziedzictwa skutków realizacji swoich pomysłów postrzegany jest przez wielu jako teoretyk, którego warto studiować nie po to, by ostrzegać przed tragicznymi w skutkach błędami, ale jako rzekomo inspirujący dla współczesności. W Polsce i krajach dawnego bloku komunistycznego w akademickiej filozofii marksizm (uzupełniany o leninizm) został zadekretowany jako jedynie słuszna teoria wszystkiego i punkt dojścia wszelkiego poszukiwania intelektualnego. Wykład „Podstawy filozofii marksistowskiej” był obowiązkowy na pierwszych latach studiów wszystkich kierunków. Po latach politycznego przymusu można by się spodziewać w polskich kręgach akademickich raczej awersji do marksizmu. Nic bardziej mylnego. Uniwersytet Warszawski chce również uczcić 200-lecie urodzin niemieckiego myśliciela. W czerwcu ma się odbyć konferencja, według zapowiedzi naukowa, „z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa”. Nosi ona dość górnolotny tytuł „Karol Marks 1818-1883. Walka i praca”.

za:naszdziennik.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.