Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ksiądz Franciszek Blachnicki będzie bohaterem filmu fabularnego

Zmarły blisko 35 lat temu założyciel i duchowy ojciec Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki będzie bohaterem filmu fabularnego, który ma powstać pod auspicjami Panteonu Górnośląskiego w Katowicach. Przyszły autor scenariusza zostanie wyłoniony w ogłoszonym właśnie konkursie.

Ks. Blachnicki jest jedną z osób, które zostaną upamiętnione w ramach tworzącej się w podziemiach katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla wystawy stałej Panteonu Górnośląskiego - instytucji kultury prowadzonej przez miejski i wojewódzki samorząd, archidiecezję katowicką i resort kultury. Ekspozycja będzie poświęcona pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz duchownych. Otwarcie zaplanowano na przyszły rok.

"Panteon Górnośląski chce nie tylko zachowywać pamięć o Górnoślązakach, ale również ciekawie ją opowiadać, wykorzystując takie form przekazu jak film. Mamy za sobą już pierwszy sukces – wyróżniony na festiwalu w Zamościu film dokumentalny +Śląscy bohaterowie+, wyprodukowany we współpracy z TVP Katowice. Przyszedł czas na następny krok - film fabularny" - wyjaśnia ideę filmu o ks. Blachnickim dyrektor Panteonu Górnośląskiego, Ryszard Kopiec.

Ogłoszony przez Panteon konkurs dotyczy tzw. treatmentu i dwóch scen dialogowych przyszłego filmu fabularnego o ks. Blachnickim. Treatment to rodzaj rozbudowanego streszczenia, zawierającego najważniejsze informacje o fabule filmu, postaciach czy miejscach akcji. Przedstawiony w ten sposób zamysł może później stać się podstawą scenariusza. Organizatorzy konkursu na treatment zakładają, że właśnie zwycięzca konkursu stworzy później scenariusz filmu.

"Konkurs na treatment pozwoli nam rozpocząć prace nad rozwojem tego projektu" - wyjaśnił dyr. Kopiec, którzy przewodniczy konkursowemu jury. Oprócz dyrektora, w jury zasiądą także krytyk filmowy Edward Kabiesz, reżyser Krzysztof Tchórzewski, prezes Fundacji Światło-Życie Andrzej Raj, katowicki biskup pomocniczy Adam Wodarczyk (zarazem postulator trwającego od 1995 r. procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego) oraz dyrektor instytucji Rafael Film Przemysław Wręźlewicz.

Prace w konkursie na treatment i dwie sceny dialogowe będą przyjmowane do 25 listopada tego roku. Zwycięzca otrzyma 6 tys. zł, a laureaci kolejnych miejsc 5 tys. i 4 tys. zł. Kolejnym krokiem będzie zawarcie z laureatem umowy na napisanie scenariusza filmu; jej wartość wyniesie 100 tys. zł dla scenarzysty z doświadczeniem filmowym lub 80 tys. zł dla debiutanta. "Różnica w wynagrodzeniu wynika z faktu, że scenarzysta-debiutant otrzyma pomoc opiekuna artystycznego na dalszym etapie prac" - wyjaśniają organizatorzy konkursu, który ma charakter otwarty dla wszystkich.

Jak mówi Maria Wilgus, odpowiedzialna za przebieg konkursu z ramienia Panteonu Górnośląskiego, nieprzypadkowo właśnie ks. Blachnicki ma być bohaterem filmu fabularnego, realizowanego pod auspicjami Panteonu, w partnerstwie z Fundacją Światło-Życie i instytucją Rafael Film.

"Każda organizacja ma swojego bohatera, swoje korzenie i swój +mit założycielski+. Tak jak Andrzej Małkowski założył harcerstwo, tak ksiądz Franciszek Blachnicki – też z harcerskim rodowodem i czerpiąc z metodyki harcerskiej - założył Ruch Światło-Życie. Oba te ruchy uważam za przełomowe dla życia wielu młodych ludzi, ale to ksiądz Franciszek Blachnicki był Górnoślązakiem, urodził się w Rybniku" - tłumaczy Maria Wilgus, zapraszając wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Organizatorzy przyznają, iż - jak napisano w ogłoszeniu o konkursie - "bardzo trudno jest opowiadać o człowieku dobrym, otwartym, a w obliczu toczącego się procesu beatyfikacyjnego - możliwe, że świętym".

"Chętnie zapoznamy się z tekstami, w których bohater/bohaterka szukając swojej drogi życiowej, konfrontuje się z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Teksty mogą odnosić się do młodzieży, ruchu oazowego i związanych z nim rekolekcji w okresie wakacji. Akcja filmu może łączyć współczesność z biografią księdza, opierać się na autentycznych świadectwach członków wspólnoty, którzy wcześniej byli obojętni lub wrogo nastawieni do Kościoła, zanurzeni byli w różne uzależnienia, a ruch zmienił ich poglądy i życie" - podpowiadają pomysłodawcy konkursu.

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku. Walczył z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W marcu 1942 r. skazany na karę śmierci za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Oczekując na wykonanie kary, 17 czerwca 1942 r. przeżył nieoczekiwane nawrócenie. Ostatecznie został ułaskawiony i skazany na więzienie. Do kwietnia 1945 przebywał w obozach i więzieniach w Raciborzu, Rawiczu, Boergermoor, Zwickau i Lengenfeld (KL Floessenburg).

Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia przyjął w 1950 r. Był założycielem i duchowym ojcem Ruchu Światło-Życie – jednego z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II, działającego dziś w ponad 30 krajach – oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Inicjator Krucjaty Wstrzemięźliwości, założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów oraz Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w niemieckim Carlsbergu, gdzie osiadł w 1982 r. w ośrodku polskim Marianum.

Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r. Od 2000 r. grób ks. Blachnickiego jest w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. W ubiegłym roku na zlecenie prokuratorów IPN przeprowadzono ekshumację jego zwłok, w związku z podejrzeniem zabójstwa duchownego. Według IPN zbrodni mogli dokonać funkcjonariusze MSW PRL.

Duchowny został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w Kościele jako "Czcigodny Sługa Boży". Wierni czekają na jego beatyfikację.

Organizator konkursu - Panteon Górnośląski - jest instytucją kultury, która na tworzącej się w podziemiach katowickiej katedry wystawie stałej będzie prezentować, w formie ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem multimediów, zasłużonych dla tej ziemi twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy i duchownych. Nie będzie to klasyczne muzeum, ponieważ nie będzie gromadziło eksponatów. Ekspozycja ma być udostępniona zwiedzającym w 2022 r. – w setną rocznicę włączenia części Górnego Śląska do Polski.

Marek Błoński

za:www.tysol.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.