Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Powołano Radę Odbudowy Pałacu Saskiego. J. Sellin: „Będzie głosem społeczeństwa”

"Rada Odbudowy Pałacu Saskiego będzie głosem społeczeństwa" - oznajmił sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin podczas powołania członków rady. Jej zadaniem będzie wsparcie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

 "Rada będzie głosem społeczeństwa. Te miłość do Warszawy, tak brutalnie zniszczonej, nosimy w sobie. Naszym zadaniem jest pamiętać i tę pamięć właśnie przez odtworzenie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej przekazać naszym dzieciom i kolejnym pokoleniom"

- powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin podczas uroczystości powołania członków Rady Odbudowy Pałacu Saskiego, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.

    "Rada Odbudowy Pałacu Saskiego będzie wspierać proces organizacji i inwestycji odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie - inwestycji od lat oczekiwanej, wymarzonej, żywej w sercach Polaków" - dodał Sellin.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Do jej zadań należy: opiniowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, opiniowanie projektu budowlanego w zakresie dotyczącym odtworzenia historycznego układu urbanistycznego i budowlanego inwestycji oraz wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących inwestycji, przedstawionych radzie przez ministra kultury.

Przepisy stanowią, że w skład rady wchodzi 11 członków, wśród nich przewodniczący, którym jest generalny konserwator zabytków. Kandydatów na członków rady zgłasza: prezydent RP - 1 osobę, marszałek Sejmu - 1 osobę, marszałek Senatu - 1 osobę, premier - 1 osobę, minister kultury i dziedzictwa narodowego - 2 osoby, minister obrony narodowej - 1 osobę, prezydent m.st. Warszawy - 1 osobę, generalny konserwator zabytków - 1 osobę oraz Rada m.st. Warszawy - 1 osobę.

za:niezalezna.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.