Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Warszawa: ingres bp. Wiesława Lechowicza do katedry polowej

Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, episkopatu Polski, duchowieństwa, służb mundurowych i wielu wiernych odbył się w Warszawie uroczysty ingres szóstego biskupa polowego Wojska Polskiego, Wiesława Lechowicza do katedry polowej.

Ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych i wojskowych w ostatnim czasie. W Katedrze Polowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie przywitano biskupa Wiesława Lechowicza. Zastąpił on na tym stanowisku abp. Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego do czasu powołania nowego biskupa polowego. Na liście gości sobotnich uroczystości m.in.: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak, przedstawiciele Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Premiera, żołnierze wszystkich formacji wojskowych, a także kapelani wojskowi Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego.

Na początku liturgii nuncjusz apostolski w Polsce przekazał nowemu ordynariuszowi wojskowemu historyczny pastorał abp. Stanisława Galla, pierwszego biskupa polowego.Zgodnie z tradycją, odczytano bullę nominacyjną. Natomiast bp Lechowicz w swojej homilii podkreślił, że pragnie w swojej posłudze naśladować miłość służebną Pana Jezusa.

„Jezusowi zawierzam dzisiaj moją posługę biskupa polowego. Jemu też polecam w modlitwie wszystkich żołnierzy i kapelanów wojskowych, którzy w kraju i poza jego granicami z oddaniem oraz z narażeniem zdrowia i życia stoją na straży pokoju… Wierzę i liczę na to, że tajemnica mocy i mądrości Bożej będzie także mi towarzyszyć w posłudze, którą dziś podejmuję dla dobra ojczyzny i Kościoła, Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego” – powiedział nowy ordynariusz wojskowy. Wyraził jednocześnie "uznanie wszystkim, którzy pełnią chlubną i odpowiedzialną służbę, stojąc na straży wolności ojczyzny i godności człowieka". "Mam na myśli Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, wszystkie służby mundurowe" - wymieniał bp Lechowicz. Podziękował także władzom Państwa Polskiego, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej – zwierzchnikiem Sił Zbrojnych oraz ministrem obrony narodowej, że "rozumieją i doceniają służebną rolę Kościoła i duszpasterstwa w środowisku Wojska Polskiego".

Przed Eucharystią odbyło się kanoniczne przejęcie urzędu przez nowego biskupa polowego.

Prezydent: Kapelani niosą otuchę i świadectwo wiary

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości zwrócił uwagę na fakt, że żołnierze przysięgają: "za sprawę (...) Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić".

- Ich morale stanowi fundament, na którym opiera się istnienie i niepodległość Rzeczypospolitej. To oni tworzą patriotyczny rdzeń społeczeństwa i są wzorem postawy obywatelskiej. Żołnierska codzienność to nieustanny wysiłek: doskonalenie umiejętności, ćwiczenia, utrzymywanie gotowości obronnej państwa. To więcej niż zawód wymagający najwyższego profesjonalizmu. To jedna z najbardziej wymagających dróg życiowych - podkreślił prezydent.

Jak dodał, że na tej drodze już od wieków towarzyszą im kapelani. "Niosą otuchę i świadectwo wiary, ułatwiają uczestnictwo w życiu Kościoła, pomagają wzrastać jako odważnym patriotom i ludziom służby. Są wszędzie tam, gdzie żołnierze i pracownicy wojska wraz z rodzinami. Tam, gdzie słuchacze i uczniowie szkół wojskowych, a także personel oraz podopieczni wojskowych placówek leczniczych i opiekuńczych" - zaznaczył Duda.

Prezydent przyznał, że z satysfakcją przyjął wiadomość, iż w poczet katolickich biskupów polowych Wojska Polskiego wstępuje syn ziemi tarnowskiej, "wyróżniającej się żarliwym patriotyzmem oraz szczególnym przywiązaniem do chrześcijańskiego dziedzictwa naszej Ojczyzny". Wyraził jednocześnie zadowolenie, że nowy biskup swoją posługę zamierza rozpocząć od odwiedzin u żołnierzy strzegących polskiej granicy z Białorusią. "Z bliska przekonałem się, jak trudna jest ich służba. Miałem też okazję podziękować kapłanom, którzy niosą im wsparcie" - przypomniał Prezydent.

Szef MON: Zdajemy sobie sprawę z wyzwań

Zwracając się do bpa Lechowicza, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że jego posługa biskupia będzie "z pożytkiem dla rodziny wojskowej i duchowym wsparciem dla żołnierzy WP, którzy pełnią codzienną służbę w imię bezpieczeństwa naszej ojczyzny".

"Chciałbym też życzyć Księdzu Biskupowi, żeby Ordynariat Polowy rozwijał się, gdyż jest taka potrzeba" - podkreślił. Przypomniał, że gdy w 2015 r. PiS obejmowało rządy, Wojsko Polskie liczyło 95 tys. żołnierzy; obecnie liczy ono 115 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

    "Jesteśmy dopiero w trakcie procesu rozwoju liczebnego WP (...). Naszym celem jest to, żeby WP liczyło przynajmniej 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Proporcjonalnie do tej liczby będzie rozrastał się też Ordynariat Polowy" - stwierdził Błaszczak.

Zwrócił się do obecnych na uroczystości ordynariuszy diecezji o wsparcie procesu rozwoju Ordynariatu Polowego. "Jest to niezbędne, żeby Polska była bezpieczna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają. Z tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. Mamy świadomość tego, że służba żołnierzy WOT, funkcjonariuszy SG i policji - szczególnie na granicy polsko-białoruskiej, która została poddana atakowi hybrydowemu - jest niezwykle ważna dla naszej przyszłości" - mówił.

Dodał, że "niezwykle ważne jest też wsparcie duchowe, jakiego na co dzień udzielają kapelani duchowi żołnierzom i funkcjonariuszom".

Po Mszy św. na Placu Krasińskich ks. biskup Wiesław oddał hołd sztandarowi wojskowemu i złożył wieniec przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 roku w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Jerzego Ablewicza. W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 roku na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską pt. "Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione".W 1998 roku został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2002 roku obronił pracę licencjacką w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 24 lutego 2004 roku ordynariusz tarnowski powierzył mu obowiązki rektora WSD w Tarnowie. W tym czasie pracował też w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

Papież Benedykt XVI 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w katedrze w Tarnowie z rąk bp. Wiktora Skworca. Hierarcha wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto, jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych. Jego dewizą biskupią są słowa: "In finem diligere" (Do końca umiłować).

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego nawiązuje do tradycji do ustanowionej 5 lutego 1919 przez papieża Benedykta XV Polowej Kurii Biskupiej. Został przywrócony przez św. Jana Pawła II w 1991 roku.  

Na podstawie: www.vaticannews.va/opracował pn

***

Bulla o mianowaniu nowego Biskupa Polowego bp. Wiesława Lechowicza

FRANCISZEK BISKUP
SŁUGA SŁUG BOŻYCH

Czcigodnemu Bratu, Wiesławowi Lechowiczowi, dotąd Biskupowi Tytularnemu Lambiretańskiemu i Biskupowi Pomocniczemu Tarnowskiemu, wybranemu Biskupem Ordynariatu Polowego w Polsce, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Ci, którzy zostali wyniesieni do godności biskupiej, przyjmując pokornie Bożą wolę, są posyłani w jej mocy do różnych wspólnot (por. Sdz 6,14), we wszelkich okolicznościach wspierani łaską Bożą, dla uwolnienia wszystkich obciążonych grzechem, a także umocnienia i budowania Kościoła tak, by ludzie mogli doświadczyć, że Bóg jest miłością (por. 1 J 4,15). Dla dokonania tego dzieła pilnie szukamy odpowiednich mężów, aby razem z Nami podejmowali posługę przepowiadania i uświęcania.

Teraz zaś wzrok Nasz kierujemy ku Ordynariatowi Polowemu w Polsce, który po przeniesieniu Czcigodnego Brata Józefa Guzdka do Metropolitalnej Archidiecezji Białostockiej, oczekuje na swego Biskupa. Ponieważ zaś Ty, Czcigodny Bracie, chwalebnie wypełniałeś obowiązki biskupie i odznaczałeś się roztropnością, doświadczeniem w prowadzeniu spraw, pobożnością i koniecznymi cnotami, uznajemy, że możesz wypełniać należycie te nowe zadania. A przeto, wysłuchawszy zdania Kongregacji do spraw Biskupów, Naszą Apostolską władzą uwalniając Ciebie od więzi łączącej Cię z Kościołem Lambiretańskim i od obowiązków Biskupa Pomocniczego, mianujemy Ciebie Biskupem Ordynariatu Polowego w Polsce, przyznając prawa i nakładając obowiązki zgodnie z prawem kanonicznym należące do tego urzędu.

Będziesz się zatem troszczył o to, aby duchowieństwo i lud powierzony Twojej pieczy zapoznali się z tym Naszym Pismem, a ich wszystkich zachęcamy do szacunku i współpracy z nowym Moderatorem życia duchowego. W końcu, Czcigodny Bracie, cały Ordynariat Polowy w Polsce polecamy pobożnie opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i Świętego Michała Archanioła, Tobie życzliwie zalecając, abyś z ufnością poświęcał się radosnemu głoszeniu żołnierzom i ich bliskim Chrystusa i Jego Ewangelii pokoju.

Dane w Rzymie, na Lateranie, dnia piętnastego miesiąca stycznia, roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego drugiego, Pontyfikatu Naszego dziewiątego.
Franciszek, papież

za:www.idziemy.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.